กิจกรรมวิทยาลัย

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ สกสค.จังหวัดสระแก้ว
โดยวิทยาลัยชุมชนสระแก้วและสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว
ร่วมจัดแสดงอาชีพสร้างรายได้ของสมาชิก สกสค.
ในงาน "เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1"
ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
11-12 กุมภาพันธ์ 2562

e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

SKCC Facebook