นักจัดการความรู้ จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
นำชุดความรู้กินได้เผยแพร่ในงาน
"นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ"
23 มกราคม 2562
ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้าเยี่ยมชมจากนักเรียน ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก

1

2

3


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook