สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc 

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2243889155715806&ref=page_internal

 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 9- 11 พฤศจิกายน 2562
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย ประธานกรรมการ
ผศ.วุฒินันท์ รามฤทธิ์ กรรมการ
นายชัยพร พุ่มประพาฬ กรรมการ
ณ ห้องประชุมพรหมนิมิต อาคารจตุรายะ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook