วันที่ 23 ต.ค.62 วิทยาลัยชุมชนสระแก้วร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 "สมเด็จพระปิยะมหาราช" ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook