เครปเค้กมังคุด ของหวานอีกหนึ่งชนิดที่กำลังได้รับความนิยม
เป็นแนวคิดของชาวบ้าน ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ที่ทำขึ้น เพื่อต้องการนำผลไม้ตามฤดูกาลมาแปรรูป เป็นการเพิ่มมูลค่า
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook