การวิจัยการพัฒนาตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
30-31 สิงหาคม 2561
ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และ บ้านไทรงาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

1

2

3

4

5

6

7


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook