การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การย้อมสีธรรมชาติและการมัดย้อม"
งานวิจัยการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
6-10 เมษายน 2560
ณ บ้านไทรงาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
โดยวิทยากรจาก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.มุกดาหาร

1

2

4

5

3


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook