Screenshot 2023 02 14 140016

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
หรือสมัครออนไลน์ที่นี่>>>คลิกที่นี่
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
เปิดรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม 2566
1. หลักสูตรศาสนพิธีกร จำนวน 12 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 12 ชั่วโมง
3. ยูทูปเบอร์ จำนวน 12 ชั่วโมง
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
หรือสมัครออนไลน์ที่นี่>>>คลิกที่นี่

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook