นางประไพพรรณ ปราณี
รับรางวัลสุดยอดครูดี
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

มอบโดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ในวันที่ 16 มกราคม 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

1

2

3

4

5


ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook