ชาวบ้านหนองน้ำใสและวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จ.สระแก้ว
รวมกันคิดค้นนำวัตถุดิบที่มีมากในพื้นที่ อย่างมันสำปะหลัง ทุเรียน มาทำเป็นทองม้วน
โครงการการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนจากผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง

1

2

3

4

 


e-learning

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

ระบบบริการการศึกษา

สาขาวิชา

Download

สื่อประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์กลุ่มงาน

Knowledge Management

ASEAN

SKCC Facebook