งานจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ

การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learningวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่>>

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook