1

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

เพจกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว คลิกที่นี่>>>

“ไหว้ครู” ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เป็นประธานในพิธี “ไหว้ครู”
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวฐิติมา มีช้าง ครูชำนาญการพิเศษ
รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี ชั้น ๒ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2
 
3

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook