งานทะเบียนและวัดผล

แผ่นพับ 65

วิทยาลัยชุมชนสระแก้วเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
?หลักสูตรอนุปริญญา 8 สาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปกครองท้องถิ่น)
2. สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการจัดการ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
6. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
*คุณสมบัติ จบ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
*สามารถเลือกเรียนได้ดังนี้
- จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 09.00 - 16.00 น.) (เลือกได้ทั้ง 8 สาขาวิชา)
- อังคาร - พฤหัสบดี (เวลา 17.30 - 20.50 น.) - การจัดการ -การบัญชี -รัฐประศาสนศาสตร์ - เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
- เสาร์ - อาทิตย์ (เวลา08.00 - 18.50 น.) (เลือกได้ทั้ง 8 สาขาวิชา)
- อาทิตย์ (เวลา08.00 - 18.50 น.) (เลือกได้ทั้ง 8 สาขาวิชา)
*สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
*สนใจสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยชุมชนสระแก้วหรือสมัครออนไลน์>>>คลิกที่นี่

 

ผู้อำนวยการ

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook