งานทะเบียนและวัดผล

ตารางสอบปลายภาค 1/2562 วันที่ 7- 8 ธันวาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่>>>https://drive.google.com/file/d/1n7aGwx3RlXGdMuwhJwPKBiCdVu-HE5ZE/view?usp=sharing 

e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook