นางประไพพรรณ ปราณี
รับรางวัลสุดยอดครูดี
โครงการยกย่องเชิดชูครูดีปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560
โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว

มอบโดยนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ในวันที่ 16 มกราคม 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

1

2

3

4

5