นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1

2

3

4