Sidebar

Magazine menu

Top Stories

Grid List

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส วิทยาลัยชุมชนสระแก้วใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

ขอให้สุขสมหวัง ดั่งใจปรารถนา การงานก้าวหน้า มั่งมีเงินทอง
ด้วยความปารถนาดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา วิิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว