Sidebar

Magazine menu

ข้อมูลสำหรับอาจารย์พิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

อาจารย์พิเศษ
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
# ข้อมูล Link หมายเหตุ
1 ตารางเรียน Download  
2 ปฏิทินการศึกษา Downlaod  
3 คำอธิบายรายวิชา Download  
4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ Download  
5 มคอ.3 Download ระบบจัดการหลักสูตร TQF
6 แบบวิเคราะห์ข้อสอบ Download  
7 ตารางกรอกคะแนน Download ระบบงานทะเบียนและวัดผล
8 มคอ.5 Download ระบบจัดการหลักสูตร TQF

 

เอกสารประกอบการอบรม
# ข้อมูล Link หมายเหตุ
1 เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้สอนประจำ และผู้สอนพิเศษ
เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้และกลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) 
Download ชมวิดีโอย้อนหลัง