Sidebar

Magazine menu

การวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตร

โครงการวิจัย
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
    วิทยาลัยชุมชนสระแก้วดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตรของตำบลคลองหาด โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม วิทยากร ได้แก่
    1. นางสาวฐิตารีย์ พิมพรัตน์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
    2. นายสุระพง ธรรมวรางกูร ที่ปรึกษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ณ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว