Sidebar

Magazine menu

การประชุมโครงการ "การออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบและรูปแบบธุรกิจสำหรับโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม"

โครงการวิจัย
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
25 สิงหาคม 2566
"การออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบและรูปแบบธุรกิจสำหรับโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม"
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เข้าร่วมการประชุมโครงการ "การออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบและรูปแบบธุรกิจสำหรับโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม" (Value Proposition and Business Model Design for Innovative Research Project) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจประเด็นการออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบและรูปแบบธุรกิจสำหรับโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกแบบคุณค่าที่ส่งมอบและรูปแบบธุรกิจสำหรับโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารการวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับ วิทยากร อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา และอาจารย์ นักวิจัยของสมาชิกเครือข่ายบริหารการวิจัย ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม Pj 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)