Sidebar

Magazine menu

Chatmongkon.jpeg
428704377_1515220242554696_184817261219474827_n.jpeg
3.jpg
2.png
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว SKCC For BCG"

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
วันที่ 24 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว SKCC For BCG" โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดการอบรมโดย นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
2. ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์
3. ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว