Sidebar

Magazine menu

Chatmongkon.jpeg
428704377_1515220242554696_184817261219474827_n.jpeg
3.jpg
2.png
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Top Stories

Grid List

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา และสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตรวจสอบรายชื่อ>>>https://drive.google.com/.../1yaF5u8Y.../view...

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ >>>https://forms.gle/HHeNtexZX3RaKFrn9

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้ากระหม่อมข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส วิทยาลัยชุมชนสระแก้วใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

ขอให้สุขสมหวัง ดั่งใจปรารถนา การงานก้าวหน้า มั่งมีเงินทอง
ด้วยความปารถนาดีจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา วิิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และนางสาวฐิติมา มีช้าง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมพัฒนาบทเรียนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC ในรายวิชาวิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วสามารถเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ของ Thai MOOC

รายวิชา วิทยาลัยชุมชนกับการเป็นพลเมือง | Community Colleges and Ctitzenship
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS004+2023/about

รายวิชา ชุมชนแห่งความยั่งยืน | Sustainable community
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS005+2023/about

รายวิชา กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Design thinking and 21st Century Learning Skills Development
https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:ICCS+ICCS006+2023/about

 

 

 

วันที่ 15,24,25 สิงหาคม 2566
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 30 จำนวน 15 คน รับการนิเทศรายวิชาการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ หน่วยฝึกประสบการณ์ด้านการศึกษาปฐมวัย 13 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
จัด
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้วจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่า "ผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว SKCC For BCG" โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดสระแก้ว กล่าวเปิดการอบรมโดย นายชำนาญ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโดยมีวิทยากร ดังนี้
1. ดร.จักรพันธ์ นาน่วม
2. ผศ.ดร.สาลินี ผลมาตย์
3. ผศ.ดร.ลิขิต น้อยจ่ายสิน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
1. ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ คณาจารย์ และบุคลากร จากวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2. ผู้นำชุมชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพร วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและสมุนไพรวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 
 
 

e-learningระบบสำหรับนักศึกษา
ระบบสำหรับอาจารย์


Facebook วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เว็บไซต์เดิม

Top Stories

Grid List

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เปิดหลักสูตรฝึกอบรม
ของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชน #เรียนฟรี

การทำขนมอบเบเกอรี่ (จำนวน 12 ชั่วโมง)
21-22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.

สมัครได้ด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์
ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมมชนสระแก้ว
โทร. 037-425487

นที่ 18-19 ,21 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง สื่อการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตร,ภาคการบริการ
ณ ร้านค้าประชารัฐชุมชน ตำบลฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
ในโครงการพัฒนาทักษะด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล
ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
กลุ่ม 4 ภาคกลางและตะวันออก กลุ่มประชาชนทั่วไป

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ร่วมกับ เทศบาลศาลาลำดวน
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้ากิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ วัดศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566
    วิทยาลัยชุมชนสระแก้วดำเนินงานตามโครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทรัพยากรด้านการเกษตรของตำบลคลองหาด โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การท่องเที่ยววิถีใหม่เชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม วิทยากร ได้แก่
    1. นางสาวฐิตารีย์ พิมพรัตน์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
    2. นายสุระพง ธรรมวรางกูร ที่ปรึกษาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
ณ เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
 
 
 

Upcoming Events

Knowledge Management