การประชุมศึกษาความต้องการและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
19 มกราคม 2561
บ้านไทรงาม ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

25610119 180211 0014

25610119 180211 0039

25610119 180211 0134

25610119 180211 0096

9

1516356212056