รายการด้วยพระบารมี ชุดผู้ให้ เราจะทำแบบในหลวง
ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
หลังข่าวพระราชสำนัก ทางช่อง NBT
ตอน น้อมนำพระราชดำริ ปลูกถั่วมะแฮะ
#โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบสู่อาเซียน วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว