สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว Activity Student Skcc

>>>https://www.facebook.com/pg/studentskcc/photos/?tab=album&album_id=2444099375694782&ref=page_internal

 นายศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว นำข้าราชการและบุคลากร

แต่งชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอี่รี่ ร่วมการเดินแสดงแบบ "ราตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว"

ในงาน "สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว"

ณ เวทีกลาง อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว


e-learning

Download

ระบบบริการการศึกษา

ICT ชุมชนตำบลท่าเกษม

สาขาวิชา

สื่อประชาสัมพันธ์

Knowledge Management

เว็บไซต์กลุ่มงาน

SKCC Facebook