โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แระชาชน" และ

โครงการ "สระแก้วผูกใจประสาน ให้บริการประชาชน" จ.สระแก้ว

ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ รร.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว