กิจกรรมเผยแพร่ ภูมิปัญญาการทําบายศรีสู่ขวัญควาย
20 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านกะสัง
ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

1

2

3

4