กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ SKCC Game ครั้งที่ 16

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ สนามหน้าอาคารศูนย์วิทยาบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ภาพถ่ายเพิ่มเติม >>>https://www.facebook.com/studentskcc/?epa=SEARCH_BOX