กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชการที่ 9
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-10.00 น.
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

1

2

3

4